Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Ảnh Gia Đình (Copy từ blog yahoo )

Ảnh Gia Đình
02:44 4 thg 6 2012Công khai120 Lượt xem


 

Hà Nội 2011

Quảng Ninh 2012

Đà Lạt 2012

Đà Lạt Lâm Đồng

Vũng Tàu

Nha Trang 2012

Thác Pren

Đà Lạt

Đà Lạt 2012


Con trai thứ 2 năm 2011

Đà Lạt
Nha trang 2011


Đà Lạt 2011

Năm 2011
Năm 2006

Malaysia 2010

Thái lan 2011

Singapor- Malaysia 2010

Malaysia 2010