Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

TẠM XA

00:36 24 thg 10 2012Nguồn trích từ HẠNH PHÚC LÀ BẤT TẬN. (ST và SC)

Mọi người Thông cảm nhé. 
Tạm thời sẽ không viết bài mới nữa và chia tay blog một thời gian.

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

CHỌN CHỒNG- Lấy chồng công chức cũng thích ghê
Sáng vác ô đi, tối vác về
Nhưng phiền cái tật quen... hứa hẹn!
Giúp vợ việc gì... quá nhiêu khê.


Lấy chồng công an cũng thích ghê
Kỷ luật, nghiêm minh hết chỗ chê!
Ngặt nỗi... nhìn quanh toàn tội phạm
Nửa đêm đánh án, vợ... bỏ bê!


Lấy chồng bộ đội thật sướng ghê
Súng dài, súng ngắn thấy là... phê!
Vợ giao công việc, hô to: rõ!
“Chiến đấu” hết mình, vợ hả hê.


Lấy chồng em biết chọn ai đây?
Công chức, công an, bộ đội này
Thôi thì em chọn chồng... bộ đội
Nhanh, mạnh, kịp thời... sướng ngất ngây!


02:30 11 thg 8 2011
THƯỜNG VĂN (CLB Cười Quảng - Đà)